ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور براساس طبقه بندی

دامنه
ثبت دامنه جدید
انتقال
تمدید
.com sale!
£11.00GBP
1 سال
£11.00GBP
1 سال
£11.00GBP
1 سال
.org sale!
£13.50GBP
1 سال
£13.50GBP
1 سال
£13.50GBP
1 سال
.co sale!
£25.00GBP
1 سال
£25.00GBP
1 سال
£25.00GBP
1 سال
.net sale!
£13.50GBP
1 سال
£13.50GBP
1 سال
£13.50GBP
1 سال

یک دسته از بالا انتخاب کنید.

  افزودن هاست اشتراکی  

  از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید  

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

  دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید  

  همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*  

انتقال یک دامنه

* شامل برخی پسوند ها و یا اخیرا تمدید شده نمی شود.