لایسنس سیپنل : فعال شدن درلحظه

نمایش منو

£19.80GBP /ماهانه
 • فعال سازی در لحظه
 • امکان تغییر آی پی در هر زمان
 • مناسب برای استفاده در سرور مجازی
 • قابل فعال سازی برای 5 حساب کاربری سی پنل

cPanel Admin Fixed - 5 Accounts

£28.50GBP /ماهانه
 • فعال سازی در لحظه
 • امکان تغییر آی پی در هر زمان
 • مناسب برای استفاده در سرور مجازی
 • قابل فعال سازی برای 30 حساب کاربری سی پنل

cPanel Pro Fixed Cloud - 30 Accounts

£43.50GBP /ماهانه
 • فعال سازی در لحظه
 • امکان تغییر آی پی در هر زمان
 • مناسب برای استفاده در سرور اختصاصی
 • قابل فعال سازی برای 100 حساب کاربری سی پنل

cPanel Premier Fixed Metal - 100 Accounts

£43.50GBP /ماهانه
 • فعال سازی در لحظه
 • امکان تغییر آی پی در هر زمان
 • مناسب برای استفاده در سرور مجازی
 • قابل فعال سازی برای 100 حساب کاربری سی پنل

cPanel Premier Fixed Cloud - 100 Accounts

£53.50GBP /ماهانه
 • فعال سازی در لحظه
 • امکان تغییر آی پی در هر زمان
 • مناسب برای استفاده در سرور اختصاصی
 • قابل فعال سازی برای 150 حساب کاربری سی پنل

cPanel Premier Fixed 150 Metal - 150 Accounts

£53.50GBP /ماهانه
 • فعال سازی در لحظه
 • امکان تغییر آی پی در هر زمان
 • مناسب برای استفاده در سرور مجازی
 • قابل فعال سازی برای 150 حساب کاربری سی پنل

cPanel Premier Fixed 150 Cloud - 150 Accounts

همراه با هر پلن میباشد
 • همراه با سه افزونه رایگان
 • فعال سازی در لحظه
 • پشتیبانی رایگان لایسنس سیپنل
 • امکان تغییر آی پی در هر زمان