لایسنس سیپنل : فعال شدن درلحظه

نمایش منو

£26.52GBP /ماهانه
  • فعال سازی در لحظه
  • امکان تغییر آی پی در هر زمان
  • امکان سفارش کلاد لینوکس در هنگام ثبت سفارش

AL-Dedicated Server License

£11.70GBP /ماهانه
  • فعال سازی در لحظه
  • امکان تغییر آی پی در هر زمان
  • امکان سفارش کلاد لینوکس در هنگام ثبت سفارش

AL-VPS License

همراه با هر پلن میباشد
  • همراه با سه افزونه رایگان
  • فعال سازی در لحظه
  • پشتیبانی رایگان لایسنس سیپنل
  • امکان تغییر آی پی در هر زمان