منابع نیمه اختصاصی در خدمت شما

منابع نیمه اختصاصی، تحویل آنی، ۳روز بازگشت وجه

نمایش منو

454,100 تومان /ماهانه
 • رم ۱۰ گیگابایت
 • سی پی یو ۴ هسته
 • فضا ۵۰۰ گیگابایت
 • *نامحدود پهنای باند
 • آی پی ۲ عدد
 • مجازی ساز KVM
 • کنترل پنل Virtualizor

AL-UK VDS 10GB

645,300 تومان /ماهانه
 • رم ۱۴ گیگابایت
 • سی پی یو ۶ هسته
 • فضا ۷۰۰ گیگابایت
 • *نامحدود پهنای باند
 • آی پی ۲ عدد
 • مجازی ساز KVM
 • کنترل پنل Virtualizor

AL-UK VDS 14GB

717,000 تومان /ماهانه
 • رم ۱۶ گیگابایت
 • سی پی یو ۸ هسته
 • فضا ۸۰۰ گیگابایت
 • *نامحدود پهنای باند
 • آی پی ۲ عدد
 • مجازی ساز KVM
 • کنترل پنل Virtualizor

AL-UK VDS 16GB

1,003,800 تومان /ماهانه
 • رم 24 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • فضا 820 گیگابایت
 • *نامحدود پهنای باند
 • آی پی 1 عدد
 • مجازی ساز KVM
 • کنترل پنل Virtualizor

AL-UK VDS 24GB

430,200 تومان /ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • سی پی یو ۴ هسته
 • فضا ۵۰۰ گیگابایت
 • *نامحدود پهنای باند
 • آی پی ۲ عدد
 • مجازی ساز KVM
 • کنترل پنل Virtualizor

AL-UK VDS 8GB