دسته بندی ها

پربازدید ترین

 ست کردن Mail Relay دیتاسنتر Redstation در Directadmin

فایل exim.conf را با استفاده از یک ویرایشگر باز نموده : nano /etc/exim.conf این خط را پیدا کنید...

 ست کردن Mail Relay دیتاسنتر Redstation در CPanel

به مسیر Main >> Service Configuration >> Exim Configuration Editor برید ، Advanced...