ست کردن Mail Relay دیتاسنتر Redstation در CPanel

به مسیر Main >> Service Configuration >> Exim Configuration Editor برید ، Advanced Editor را انتخاب کنید و در تکست باکس قبل از ROUTERSTART دستورات زیر را وارد کنید :

smarthost: 
driver = manualroute 
domains = ! +local_domains 
transport = remote_smtp 
route_data = "relay.redstationmail.co.uk" 

  • Email, SSL
  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

در همین زمینه

ست کردن Mail Relay دیتاسنتر Redstation در Directadmin

فایل exim.conf را با استفاده از یک ویرایشگر باز نموده : nano /etc/exim.conf این خط را پیدا کنید...