سرور اختصاصی

نمایش منو

£199.00GBP /ماهانه
CPU Single 10-Core E5-2630v4 | 64 GIG RAM | HDD 12x 2TB SATA
 • Single 10-Core E5-2630v4 - 3.1 Ghz CPU
 • 64GB RAM
 • 12x 2TB SATA HDD
 • 1Gbps/ 500MBps Guaranteed Port
 • 1 Usable IP

AL-Dedi-Storage

£299.00GBP /ماهانه
CPU Dual 10-Core E5-2630v4 | 128 GIG RAM | HDD 4x 2TB SATA
 • Dual 10-Core E5-2630v4 - 3.1 Ghz CPU
 • 128GB RAM
 • 4x 2TB 7,200 RPM SATA HDD
 • 1Gbps/ 1Gbps Guaranteed Port
 • 1 Usable IP

AL-Dedi-Enterprise

همراه با هر پلن میباشد
 • کنسول IDRAC , IPMI
 • پرت دارای گارانتی